Laser Epilog Legend 32EX 40 Wat (Korišćeno)

  • Površina graviranja 609×508 mm
  • Maksimalna debljina materijala 228 mm
  • Kontrolna tabla laserskog panela LCD ekran 10×7 cm. Prikazuje grafiku posla, memorisana imena datoteka, brzinu, snagu, vreme rada…
  • Memorija Buffer Store – neograničen broj fajlova do 32 MB
  • Sistem za kontrolu kretanja je visoko kvalitetni servo motor sa kontinualnom petljom, koji koristi tehnologiju linearnog enkodera za precizno pozicioniranje
  • Laserski izvor su digitalno kontrolisane CO2 laserske cevi, sa vazdušnim hlađenjem
  • Rezolucija od 150 do 1200dpi
  • Regulacija brzine i snage, kompjuterska ili ručna u postotku od 1%-100%
  • Ventilacioni sistem spoljni
Gore