fbpx

Korisni linkovi i rečnik pojmova

Upoznajte se sa globalnim liderima u grafičkom svetu i najčešćim stručnim terminima sa kojima se susrećemo.

Rečnik pojmova

Air cylinders - Pneumatski uređaji koji podižu i spuštaju rolne.

Ambient - Temperatura vazduha radnog okruženja uređaja.

Apparent resolution - Situacija kada ljudsko oko na slici uočava više detalja nego što oni zaista fizički postoje.

Banding, horizontal - Horizontalne linije na štampanoj slici.

Banding, vertical - Vertikalne linije na štampanoj slici.

BIOS - Akronim za osnovni ulazno / izlazni sistem.

Bit map - Struktura podataka koja se koristi za predstavljanje fotografije.

Bitmap - Rasterska slika raspoređena u pravougaonu mrežu piksela ili tačaka.

BMP - Akronim za verziju Microsoft bitmap datoteke.

Carriage - Keridž - Sklop koji sadrži osnovnu jedinicu za štampu (glavu), sekundarni sistem boje i hardver za kontrolu glava za štampu.

Carriage bearings - Lageri ili slični sklopovi koji omogućuju kretanje glava po šinama.

Carriage drive assembly - Skop koji se sastoji od keridž motora, enkodera, čitača enkodera, osovina...

Carriage motor - DC motor koji se koristi za pomeranje carriage.

Carriage ribbon cables - Višebojni ravni kablovi koji međusobno povezuju elektronska kola.

Channel / Kanal - Komponenta digitalne slike koja sadrži podatke o odeđenoj boji ili masci.

Closed loop - Sistem kontrole gde se operacije izvršavaju na osnovu povratnih informacija dobijenih iz okruženja sistema.

CMYK - Akronim za cyan-magenta-yellow-black. Predstavlja kolorni model sličan CMY.

Contouring - Steps in what should be even color gradations in the printed image.

Control monitor - CRT monitor koji prikazuje korisničko radno okruženje.

Dongle - Uređaj povezan na ulazno/izlazni port koji dozvoljava ili zabranjuje upotrebu određenog softvera na kompjuteru.

DPI - Akronim za "dots per inch" (Broj tačaka po inču). Jedinica mere za rezoluciju na štampanoj slici.

Edge detector - Elektronski modul koji se nalazi na keridž i prepoznaje ivice materijala na kome se štampa.

Encoder - Elektronski uređaj koji obaveštava kompjuter ili štampač na kojoj se poziciji nalazi keridž ili materijal.

EPS - Akronim za "encapsulated PostScript". PostScript format datoteke može biti nezavisno korišćen.

FAT - Akronim za "file allocation table". Tabela korišćena od strane operativnog sistema računara kako bi organizovao upotrebu prostora i fajlova na hard disku.

Firmware - Softverske rutine (procedure) snimljene u ROM memoriji nekog uređaja.

GIF - Akronim za "graphic interchange format". GIF je jedan od standardnih formata slika.

Giganet - Mrežne konekcije postoje u verzijama različite propusne moći. Propusna moć podrazumeva količinu podataka koja može biti prosleđena kroz jedan mrežni kanal. Za štampu velikog formata Giganet je dobar, 100 Base T je solidan, dok je 10 Base T previše spor zbog velike količine podataka.

Grand format/superwide - Digitalni štampači ili materijali širine 72 inča ili veći.

Hardware - Fizičke komponente jednog kompjuterskog sitema, uključujući i periferne uređaje poput štampača, modema ili miševa.

I/O - Akronim za input/output (ulaz / izlaz). Komplementarna procedura za prikupljanje podataka za računarski program sa ciljem dobijanja rezultata neophodnih za rad korisnika ili kompjuterskog procesa.

ICC profile - Sklop podataka koji omogućuje zadržavanje kvaliteta prikaza boja od uređaja do uređaja. ICC predstavlja International Color Consortium, skup odgovoran za ovaj standard.

Ink level sensor - Plovak koji se nalzi u sekundarnoj posudi boje i meri nivo tečnosti u posudi.

Ink pump - Pumpa koja pomera boju iz primarne posude (ink tank) za boju u sekundarnu posudu (sub-tank) za boju.

Ink supply tubes - Duga polietilenska creva između pumpe za boju i glave za štampu.

Inkjet printer - A type of printer that sprays tiny streams of quick-drying ink onto a substrate.

Interface cable - Kabl koji povezuje kompjuter za štampačem.

Jet tube - Polietilenska creva koja povezuju sekundarni sud boje sa mlaznicama (glavama).

Lines - Horizontalne pruge koje se vide na štampanoj slici.

Motor pulley - Metalni zupčanik koji pomera kajiš za pokretanje kertidža.

Nozzle - Dizne postavljene na dnu glave za štampu i koriste se da bi se boja iz glave raspršila u sitne kontrolisane kapljice.

Nylatrac - Najlonski kostur koji služi da pridržava i štiti creva i kablove koji su postavljeni između štampača i keridža.

Object-oriented image (vector) - Slika promenljive veličine koja se može smanjiti ili uvećati bez gubitka kvaliteta.

Piezo - Tehnologija koja se koristi kod inkdžet glava za štampu, primarno zbog svoje trajnosti. Ova tehnologija koristi piezoelektrične materijale koji su locirani u blizini malih rezervoara boje pored svake dizne. Pri primeni električnog napona, materijal vibrira i primorava malu količinu boje da napusti diznu. Po završetku vibracije, nova boja puni diznu.

Pinholes - Male bele tačke na slici, 1 mm ili manje u dijametru, pojavljuju se u grupama.

Posterization - Efekat predstavljanja kolorne slike pomoću manjeg broja boja.

PostScript®: Programski jezik za opis stranice, kreiran od strane kompanije Adobe. Ovaj standard je nezavisan od uređaja i predstavlja industrijski standard za dokumenta i grafiku.

PPI - Akronim za "pixels per inch". Mera rezolucije digitalne slike ili kompjuterskog ekrana.

Primary ink tank - Plasticna posuda za boju.

Printer controller - Interni kompjuter koji kontroliše sve operacije kompjutera.

Printer power supply - Veliki sklop lociran sa zadnje strane kontrolora štampača koji se koristi za dovod strujnog napajanja sa više različitih DC voltaža za štampač.

PS - Akronim za PostScript®. Programski jezik za opis stranice, kreiran od strane kompanije Adobe. Ovaj standard je nezavisan od uređaja i predstavlja industrijski standard za dokumenta i grafiku.

Purge - Procedura izbacivanja boje koja oslobađa sistem od nečistoća ili nepravilnog rada glave.

Rails - Precizne šine po kojima se kreće keridž.

Raster - Proces prikazivanja slike ili stranice, piksel po piksel, u horizontalnom pokretu, jedna linija ispod druge.

Raster image - Rasterska slika, predstavlja grupu piksela uklopljenjih u pravougaonu formu kao niz linija, tačaka ili piksela.

Raster image processor (RIP) - Hardver ili softver koji uzima podatke o individualnim pikselima u digitalnoj slici i razbija ih na individualne CMYK tačke, kao podatke razumljive samom štampaču. Kvalitet RIP-a je od velike važnosti; pri izboru RIP-a, obratite pažnju na kvalitet slike, brzinu i funkcionalnost.

Raster transfer language (RTL) - Jezik, često korišćen za prenos podataka od strane RIP-a ka štampaču. Štampač prikuplja RTL podatke i šalje ih na štampu.

Resolution / Rezolucija - Broj piksela (elemenata slike) po jedinici mere (inč) na monitoru ili broj tačaka po kvadratnom inču na štampanom materijalu.

RFI - Akronim za "radio frequency interference" (preklapanje radio frekvencija). Ovo predstavlja šum radio talasa koji ima uticaj na rad elektronskog kola ili čitavog uređaja, kao što je radio ili televizor, od strane elektromagnetnog zračenja nastalog u drugom uređaju, kao što je računar.

RIP - Akronim za "raster image processor". Hardver ili softver koji uzima podatke o individualnim pikselima u digitalnoj slici i razbija ih na individualne CMYK tačke, kao podatke razumljive samom štampaču. Kvalitet RIP-a je od velike važnosti; pri izboru RIP-a, obratite pažnju na kvalitet slike, brzinu i funkcionalnost.

RS-232 - Prihvaćeni standard za serijsku komunikaciju između dva uređaja, kao što su kompjuter i štampač.

RTL - Akronim za "raster translation language". RTL, pod jezik HPGL/2, program za pokretanje kolornih štampača.

Satelliting of artifacts / Sateliti - Sitne kapljice u vidu praha koje se nalaze na materijalu u okolini štampe. Ovaj efekat se pojavljuje u horizontalnom pravcu u odnosu na štampu i obično se manifestuje kao "halo effekat" kod korisnika.

Secondary ink tank - Mala posuda za boju prikačena na keridž štampača.

Skewing - Neravno povlačenje materijala u odnosu na podlogu štampača i sistem za namotavanje.

Sludge / Talog - Gusta supstanca koja predstavlja talog pigmenta boje.

Spatter - Tačke koje se mogu pojaviti na štampanoj slici. Ove tačke su posledica upotrebe gušćih boja od preporučenih.

Take-up tension control - Kontrola sile zatezanja sistema za namotavanje štampanog materijala.

Tension switch - Ovaj prekidač kontroliše rad motora sistema za namotavanje, napred (wind) ili unazad (unwind).

TIFF - Akronim za format slike, TIFF je standardni format datoteke često korišten kod skeniranja, skladištenja u razmenu sivih i kolornih slika.

Torque motor
Motor koji pokreće sistem za namotavanje materijala nakon štampe.

Gore