Servis i tehnička podrška

U cilju boljeg poslovanja svojih klijenata firma Difol je razvila nekoliko sistema podrške, a jedan od najbitnijih oblika jeste upravo tehnička podrška i obuka klijenata. Ovo podrazumeva ne samo rešavanje problema, već i razvoj novih prozvodnih kapaciteta i formi kod klijenta, koji za to ima predispozicije ili sklonosti. Na osnovu postojećeg oblika poslovanja ili želja klijenta, procenjuje se koja bi sledeća stavka bila najprimamljivija i najlakša za razvoj u biznisu manje štamparije ili firmopisačke radnje. Kod klijenata koji nikada ranije nisu bili u kontaktu sa grafikom, predlažemo neka od naših rešenja za jednostavno započinjanje biznisa i sigurno ulaganje u novu kompaniju ili grafički studio.

Sveukupna podrška podrazumeva sledećih nekoliko procedura:

- Procenu postojećeg oblika poslovanja
- Preporuku adekvatne opreme
- Prodaju opreme i repro materijala
- Instalaciju opreme i obuku
- Stručne savete za održavanje sistema
- Obezbeđivanje adekvatnog aplikativnog softvera
- Izradu ICC profila za specifične materijale
- Tehničku podršku i servis i van garantnog roka

Za sva tehnička pitanja obratite se nekome od naših servisera:

Miloš Jovanović

Solventni, UV štampači i kateri - centralna Srbija

email: milos@difol.net, mob: 064/264-2030

Vladimir Anđelić

UV štampači, kateri i laseri

email: vladimir@difol.net , mob: 063/390-709

Nikola Danilović

Solventni, UV štampači i kateri

email: nikola@difol.net, mob: 063/390-381

Gore