fbpx

Graphtec F-Mark 2

Povećava efikasnost produkcije automatskim ubacivanjem. Dodatak seriji katera CE7000.

 

Category:
Brands:
Brands

Description

Glavne karakteristike:

  1. Kontinuirano ubacivanje i obrada materijala bez upotrebe ruku
  2. Softver omogućava precizno postavljanje kontura i štampanih slika
  3. Kamera brzo detektuje referentne markere za pozicioniranje
  4. Radi polusečenje, perforaciju, die sečenje itd.

Povećava efikasnost produkcije automatskim ubacivanjem

Automatski ulagivač tabaka postavlja materijal za sečenje automatski. Proces sečenja se ponavlja kada se materijal menja. Omogućava vam da značajno poboljšate produktivnost prilikom sečenja više materijale u istom dizajnu. Naredni koraci se automatski ponavljaju dok se ne dobije naznačeni broj kopija.

Aplikacije

Pogodan je za doradu materijala štampanih na zahtev u malim tiražima, poput nalepnica, folija za tekstil POP reklame za stolove itd.

Komponente sistema

*Kater CE7000-60/40 nije uključen u pakovanje. F-MARK2 je proizvod ATS Digital S.r.l.

* F-MARK2 radi samo sa svojim softverom. * Funkcije  CE7000-40 će biti ograničene kada se bude koristio taj softver.

Automatska jedinica za ubacivanje

Ručica sa čašicama za sukciju vazduha podiže materijal i postavlja ga u kater. Usisna sila je povećana za 30% sa prethodnog modela, zbog pojačanih čašica za usisavanje. Može da postavi tabake uključujući Super A3 do A4, kao i da poređa do 200 tabaka materijala ili do 35mm visine materijala. * Broj tabaka zavisi od materijala, debljine i njegovog stanja. * Kater nije uključen u sistem

Kamera

Brzo detektuje referentne markere za postavljanje kontura i štampanih slika.

Izlazni plato

Nakon sečenja, tabaci se izbacuju na izlazni plato.

Softver za digitalno sečenje (za Windows)

Priključeni softver kontroliše automatsko ubacivanje tabaka i prebacuje podatke o konturnom sečenju u kater.

Sistem uključuje softver. Kada se materijal ubaci, kamera brzo detektuje 2 referentna markera i podesi poravnanje pre nego što se podaci o sečenju prebace, dajući vam savršeni rez svaki put.  Softver konfiguriše uslove sečenja poput broja kopija, sile, brzine sečenja, ofset i broj prolaza. Može uvesti Adobe Illustrator ili CorelDraw EPS fajlove.

* Dizajni kreirani u bilo kojoj verziji Illustratora ili CorelDraw programa moraju biti sačuvani i izvezeni u naznačenom formatu.

Graphtec F-Mark


Video embedding powered by Webilop

Gore